Je adem is als een anker

een plek in jou, die er altijd is om naar terug te keren