Welkom zoals je bent

Welkom zoals je bent, met alles wat er is en met alles wat er niet is. Mogen zijn waar je bent, mogen ervaren wat er leeft en daar met zachtheid bij aanwezig blijven. Kwetsbaar en echt mogen zijn. Voelen wat er in de diepte aanwezig is en gezien wil worden, je schaduwkanten mogen belichten en omarmen, zodat het zachter mag worden. Mens zijn, op jouw manier op jouw voorwaarden.

Adem dat maar in!

Wie ben ik?

Audri Ramaekers

Ik ben Audri, 41 jaar, mama en partner. Samen wonen we in het Limburgse Maasbracht, waar ook mijn studio aan huis gelegen is. Kenmerkend voor wie ik ben zijn mijn directe zachte-kracht, zorgzaamheid en rust. De kracht van adem herinnerde mij mijn zachtheid en nodigt me steeds uit, als ik bewust aanwezig blijf bij mijn adem, te mogen voelen bij dat wat er is in het moment.

In mijn adem- en lichaamswerk, maar ook in mijn werk als doula, nodig ik je ook uit om het vergeten contact met je lichaam, de wijsheid van je lichaam opnieuw te mogen ontdekken, te herinneren. Mogen voelen bij jezelf wat er leeft, waar jouw verlangens liggen en wat er voor jou echt toe doet.

Ik ben opgeleid tot ademcoach in de Bewust Verbonden ademhaling; HOLOS academie, door Lo Hermsen.

 

Opgeleid in Trauma Release middels lichaams- en ademwerk; door Inner-Journey

Opgeleid in integratief somatische trauma therapie door Embodylab

 

Opgeleid tot Doula; HOLOS academie, door de doula opleiding Utrecht.

…….Lees verder over mij

Audri Ramaekers – Studio Aura

Ik kreeg de stempel ‘post-natale’ depressie -inmiddels weet ik beter-, ‘matrescentie’ voelt als een betere term voor mijn ‘klachten’. Ik nam de tijd om te herstellen en aan mijn nieuwe rol als mama te wennen. Na een hele poos stapte ik toch weer in de ratrace en dat hield ik vanaf dat moment 3 jaar vol. Toen was ik opgebrand, uitgeblust en klaar.

Het moederschap had mij al laten zien dat dit mijn weg niet meer was, maar dit was wat ik deed en wie ik was, toch? Ja, mijn identiteit was grotendeels verweven met mijn werk. Ziek thuis, therapie en ademwerk kwamen op mijn pad. Mijn eerste kennismaking met ademwerk….toen nooit gedacht dat dit werd wat ik mocht gaan doorgeven.

Het hielp me weer dichter bij mezelf te komen, het liet me zien wie ik was zonder de identiteit van mijn werk, het bracht me meer terug naar mijn vrouwelijke energie. (die mannelijke energie stond natuurlijk centraal in mijn werk, en die vrouwelijke energie die naar bovenkwam bij de geboorte van mijn zoontje, daar had ik al kennis mee gemaakt) Oude patronen werden me duidelijk en ging er mee aan de slag (wat natuurlijk altijd een ‘work in progress’ blijft.) Adem is mijn spiegel, en de beweging naar binnen brengt me keer op keer terug bij mezelf, bij mijn gevoel en bij dat wat er NU belangrijk is en gevoeld wil worden. En juist in het aanwezig blijven met mijn adem bij pijn, ongemak en weerstand, brengt uiteindelijk ruimte. Ruimte tot groei. Toen en nu.

Toch deed ik nog een poging weer in te stappen in mijn oude job, maar mijn systeem kon en wilde niet meer mee in die snelheid. Ik kon gevoelsmatig niet anders, dan meegaan in dat wat mijn adem me had laten ervaren. Verzachten, vertrouwen en doorgeven.

Waar ik voor sta;

Authenticieit:

Het traject waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Verbinding:

Met jezelf, je lichaam, je verlangens, met wat er leeft in jou, en met elkaar in samenwerking.

Persoonlijk:

Jouw proces centraal, afgestemd op wat er nodig is in het moment.

water